Az első tavaszi elnökségi ülés

2021 március 22.

A Vas Megyei Mérnöki Kamara március 9-i, online elnökségi ülésén hat elnökségi tag, négy szakcsoportvezető, továbbá a Felügyelő Bizottság elnöke vett részt.

Nádor István elnök tájékoztatta a résztvevőket, hogy a horvátországi földrengés károsultjai részére legutóbb megszavazott támogatási összeg átutalása megtörtént a Szombathelyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat e célra elkülönített számlájára. Ismertette a kiküldött napirendet, kérte annak elfogadását.

Az első napirendi pont alapján a tagok elbírálták a tagfelvételi kérelmeket, majd az éves taggyűlés időpontjának kijelölése következett. Az elnökség úgy határozott, hogy a Vas Megyei Mérnöki Kamara 2021. évi taggyűlését május 25-én 15.30 órakor tartja a Martineum Felnőttképző Akadémia dísztermében. Létszámhiány esetén a megismételt taggyűlés aznap 16 órakor kezdődik.

A folytatásban a kitüntetések elbírálásáról, a Kitüntetési Szabályzat ügyében végzett Felügyelő Bizottság-i vizsgálatról esett szó. Mivel Déri Lajos alelnök problémákat vélt a jelöléssel, az elbírálással, az eljárással kapcsolatosan, Nádor István elnök decemberben a Vas Megyei Mérnöki Kamara Felügyelő Bizottságához fordult az FB vizsgálatát és állásfoglalását kérve az ügyben.

Horváth Gyula Vladimír, a Felügyelő Bizottság elnöke elmondta, hogy egyenként adtak választ az elnök kérdéseire, amelyeket az elnökség tagjai írásban megkaptak.
A Felügyelő Bizottság szerint nem történt szabályzatsértés, sérelem nem ért senkit az elmúlt évek kitüntetési döntései során, azonban néhány dolgot pontosítani kell, például a posztumusz díj odaítélése, és a szavazategyenlőség esetére. Az FB javasolta egy bizottság létrehozását elnökségi tagok, szakcsoportvezetők részvételével, akik átdolgoznák a szabályzatot.

Nádor István összegzett: Az eljárásban az elnökség nem sértette meg a hatályos Kitüntetési Szabályzatot, senkit nem ért sérelem. Amennyiben alelnök úr jelzi, hogy átveszi a számára tavaly odaítélt díjat, megteremtjük az átadáshoz a méltó körülményeket.

Az elnökség öt igen szavazattal egy tartózkodás mellett megköszönte a Felügyelő Bizottság munkáját, az abban foglaltakat tudomásul vette, a továbbiakban azt hasznosítani fogja.

A negyedik napirendi pontban a Kitüntetési Szabályzattal kapcsolatos teendők megtárgyalása volt a feladat. Ez alapján a Vas Megyei Mérnöki Kamara elnöksége úgy határozott, hogy a beérkező javaslatok, illetve az FB-állásfoglalás figyelembe vételével a következő elnökségi ülésig – várhatóan április vége, május eleje – a módosítás tervezete készüljön el úgy, hogy azt időben megkapják az elnökségi ülés résztvevői.

 

Utolsó előtti témaként dr. Bánhidi Péter és Nádor István a VMMK aktuális kitüntetéseinek odaítéléséről szólt. A kamara elnöksége úgy határozott, hogy Lőrincz Csaba részére a Bodányi Ödön Díj posztumusz odaítélésének eldöntésére nem alkalmaz pontozásos értékelést, arról egyszerű szavazással dönt. A Vas Megyei Mérnöki Kamara elnöksége 2020. évben posztumusz Bodányi Ödön Díjat adományoz Lőrincz Csaba részére.

 

A kitüntetésekről az értékelés decemberben megtörtént, a szabályzat szerinti résztvevők bevonásával. Az elnökség egy Bodányi Ödön Díjat, három Kiváló Mérnöki Munkáért Díjat, és egy Vas Megye Fiatal Mérnöke Elismerő Oklevelet ítélt oda. A kitüntetések odaítéléséről az elnök levélben értesíti az abban részesülő mérnököket, az átadás időpontjáról és helyszínéről a járványhelyzet függvényében később dönt az elnökség.

 

Zárásként a Trianon 100 elnevezésű, kamarai faültetés részleteit tárgyalták meg a résztvevők. A projektet Tóthné Temesi Kinga és Gáspár Ferenc gondozza. Az elnökség úgy határozott, hogy a mintegy egymillió forint költségvetésű akciót az Abért tónál és a GYSEV vasúti megálló helyein valósítja meg. Utóbbi helyszíneket még pontosítani szükséges. A sajtónyilvános faültetés június 5-én, szombaton az Abért tónál lenne: a kerékpár-út mellett ötvenkét fa találná meg végleges helyét, ahová nagyon várják a megye ily módon is emlékezni kívánó mérnökeit.

 

Az online ülés végén Nádor István tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy pozitív visszhangja volt a „mérnökök vagyunk” tárgyú levélnek, továbbá elmondta, hogy az MMK tisztújítására a jelöltállítás lezajlott. A vasi kamara által támogatott jelöltek felkerültek a listára, amely az országos kamara honlapján megtalálható. Május 14-én lesz a tisztújító küldöttgyűlés, de a jelenlegi, pandémiás helyzetben egyelőre az időpont bizonytalan.