Az utolsó online elnökségi ülés (2021. május)

2021 május 28.

Nádor István köszöntötte a résztvevőket, tájékoztatta őket, hogy bejelentkezik a Magyar Mérnöki Kamara két elnökjelöltje. Elsőként Szőllőssy Gábor ismertette elképzeléseit, programját, beszélt többek között a jogosultságokról, a tanúsítványokról, az átalakítás szükségességéről.

Ezt követően Wagner Ernő mutatkozott be, említette a közbeszerzéseket, a továbbképzések átalakítását, a mérnök utánpótlást, a készülő alapszabályt.

Ezután az elnök megállapította, hogy az elnökségi ülés határozatképes, mivel azon hat fő elnökségi tag részt vesz. A kérelmek elbírálása a kamara tavalyi tevékenységéről, a pandémia miatt elmaradt tervekről, az idei elképzelésekről, majd az ezévi munkatervről szólt. A Vas Megyei Mérnöki Kamara Elnöksége a 2020. évi beszámolót, illetve a 2021. évi munkatervet egyhangúlag elfogadta.

Déri Lajos a folytatásban 2020 pénzügyeiről szólt, ismertette a 2021-es terveket: - A tavalyi tervezett bevétel a tagdíjfizetések elmaradása miatt kevesebb lett, viszont az elmaradt programok miatt fél millió forinttal csökkentek a kiadások.

Nádor István hozzátette: - 2020-ban a járvány miatt nem küldtünk felszólításokat a tagdíj és a nyilvántartási díj befizetésre, a közelmúltban viszont igen, érkeznek a befizetések. Ősszel talán lesz taggyűlés, így a tervezethez képest valószínűleg várható plusz kiadás, hiszen folytatni kívánjuk azt a hagyományt, miszerint a taggyűlésen megjelenő tagjainknak mérnöki témájú könyvet adományozunk. Az elnökség az előző évi költségvetési beszámolót, a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített beszámolóját egyhangúlag elfogadta.

Tóthné Temesi Kinga a Trianoni emlékfa ültetési program aktuális helyzetéről tájékoztatott: - Június 5-én 16 órakor lesz faültetés az Abért tónál. A Gurizatti Kft.-től jó ajánlatot kaptunk, megvan a vízügyi igazgatóság tulajdonosi hozzájárulása is. Nagy az érdeklődés, többek között az ELTE Informatikai Kar Savaria Műszaki Intézet részéről is, várhatóan az eseményen közreműködnek a gépészmérnök hallgatók is, szponzorok szintén jelentkeztek már. Nyolc fát ültetünk el most, a többit ősszel, hiszen ez az évszak nem kedvez az ültetésnek. Veres Gábor szobrászművész készíti az emlékkövet, amelyet együtt leplezünk le a megemlékezésen.

A ülés zárásaként a VMMK Kitüntetési Szabályzat módosítási tervezetének tárgyalása volt a résztvevők feladata. Dr. Bánhidi Péter elmondta, hogy a legutóbbi elnökségi ülésen született határozat szerint elkészült a tervezet, amelyet az elnökség tagjai, illetve az elnökségi ülések állandó meghívottjai korábban megkaptak. Horváth Gyula Vladimír kifejtette, hogy a Felügyelő Bizottság jelentésének megfelelően lett módosítva a dokumentum, nem tesznek észrevételt. Déri Lajos javasolta, hogy a szabályzatba vegyék bele a kamara ajánlását a „Vas megye fiatal vállalkozója” díjra. Vas Megye Önkormányzata két éve vezette be ezt az elismerést, jó lenne, ha a kamara is tenne javaslatot a kitüntetett személyére. Az elnökség öt igen szavazattal, egy tartózkodás a módosított kitüntetési szabályzatot elfogadta.

Végezetül a titkár a tagi és nyilvántartotti tartozások áttekintése témájában informálta a jelenlévőket arról, hogy 2019 óta sok az elmaradás, így, - ahogy már korábban az ülésen elhangzott -, tértivevényes levélben hivatalos végzés formátumú felszólításokat küldött ki a kamara, figyelmeztetésül a nem fizetés jogkövetkezményeire.

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem érkezett, Déri Lajos alelnök, az időközben előbb távozó elnök helyett megköszönte a részvételt, lezárta az ülést.