Elnöki egyeztetés a mérnökkamarában, 400 millió forint az uniótól a mérnökképzésre

2015 július 07.

Barsiné Pataky Etelka, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke és Rónay István alelnök a Szombathelyen ősszel induló gépészmérnök-képzés nyitókonferenciájára érkezett pénteken városunkba, előtte azonban Nádor Istvánnal, a Vas Megyei Mérnöki Kamara elnökével egyeztettek az új székhelyen.

Barsiné Pataky Etelka elmondta, hogy az országos kamara munkaterven alapuló cselekvési program alapján dolgozik. Üdvözölte, hogy Vas megye rendelkezik munkatervvel, ez nem minden megyében jellemző.

Úgy véli, hogy a fiatal mérnököket nem lehet szakmai rendezvényekkel elérni, csak az új informatikai eszközökön keresztül lehet velük sikeresen kommunikálni, pedig a meglévő tudás frissítése folyamatos feladat minden mérnök számára. Magyarországon évente hat óra szakképzés törvényi előírás. A konferenciákon való jelenlét csak ajánlott, a 30-40 ezer forintos részvételi díj megfizetésére senki nem kötelezhető. A kamarai tagozatok dolgozzák ki a tananyagokat, a résztvevőknek az ideális, ha helyben, illetve a régióban – a szomszédos kamarákkal közösen – szervezik a kurzusokat. A Vas Megyei Mérnöki Kamara megújult honlapján folyamatos, naprakész a tájékoztatás ezekről a lehetőségekről.

Nádor István megyei elnök kifejtette, hogy a vasi kamara a multiknál dolgozó, jelenleg tagsággal még nem rendelkező fiatalokat is bevonná, sőt a szeptemberben induló duális gépészmérnök-képzés hallgatóival is felveszik a kapcsolatot. Szólt arról, hogy a vasi kamarát nemrégiben megkereste a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala és a megyei főépítész is azzal a kéréssel, hogy a beruházók és a kivitelezők közti vita esetén szakértőt kérhessenek tőlük.

Barsiné Pataky Etelka beszélt a mérnöki kamara egyedülállóan kidolgozott, ügyfélkapu alapú integrált informatikai rendszeréről, amely például lehetővé teszi, hogy akár más országból is belépjen az éppen külföldön dolgozó mérnök. Ez a felület tartalmazza a közhiteles névjegyzéket, amely az új közbeszerzési rendszerhez nélkülözhetetlen, hiszen ez alapján látható, hogy egy mérnöknek van-e jogosultsága. Az online oldalról lehet a képzési naptárról, a tananyagokról, a vizsgatematikáról, az útmutatókról, a segédanyagokról tájékozódni.

Az országos és a megyei kamara elnökei egyetértettek abban, hogy a mérnöki szolgáltatások közötti árversenyt meg kell szüntetni: ne az alacsonyabb ajánlat döntsön. Cél a minőségalapú kiválasztás szempontrendszerének kidolgozása, ehhez készül a törvény.

Az országos kamarai elnök a duális képzési tanács tagja is. A Szombathelyen induló gépészmérnök-képzéssel kapcsolatosan részletezte, hogy igen fontos a gyakorlati oktatás a BSc szinten, azaz az alapképzésben. Ennek oka, hogy fél-egy év, amire az oktatásból kikerülő fiatal mérnök értéket teremt, ez sok idő, ezért fontos a cégeknél eltöltött gyakorlati idő figyelembe vétele. Lényeges a mestertanárok jelenléte, ők ugyan nem végeztek tudományos munkát, viszont a szakma csínját-bínját ismerik, tőlük sajátíthatják el a hallgatók a tudást.

A nyitókonferencián elhangzott, hogy csaknem 400 millió forintos európai uniós támogatásban részesült a Nyugat­magyarországi Egyetem duális gépészmérnök-képzése. A DuálGép elnevezésű projekt nemzetközi és hazai tapasztalatok felhasználásával a Nyugat­Pannon Térség gazdasági szereplőnek elvárásaihoz, a térség gazdasági céljaihoz igazodik, kielégíti a régió munkaerőpiaci igényeit.

Dr. Németh István a duális mérnökképzés koordinátora ismertette, hogy a tananyag-fejlesztés során az ipari vállalatoknál lévő mérnököknek adnak módszertani segítséget tudásuk képzésbe történő integrálásához, és kidolgozzák az egyetemi oktatáshoz kapcsolódó tananyagokat is.