Elnökségi ülés online

2021 február 12.

A január 26-án megtartott elnökségi ülésen Czap Attila, Déri Lajos, Nagypál Tibor, Nádor István, Szabó Eszter, Tóthné Temesi Kinga elnökségi tagok mellett Gáspár Ferenc, Gombás Mónika, dr.Idrányi Zsolt, Kapolcsi Imre és Tóth Tibor volt ott a kamarai csetszobában. Szimandel Dezső később csatlakozott.

Az első napirendi pont alapján a tagok elbírálták a tagfelvételi kérelmeket, majd az iroda bérleti díjáról esett szó: 2015 óta bérli a kamara a helyiségeket az Apáczai Csere János Alapítványtól, azóta változatlan a havonta fizetett összeg. Az első emelést a közelmúltban kezdeményezte Kovács Jenő kuratóriumi elnök. A tagok egyhangú szavazással tudomásul vették, hogy 2021 januárjától 100.000 forintról 150.000 forintra módosult a bérleti díj, amelyben benne van a fűtés, világítás, hulladékszállítás, mosdóhasználat, ingyenes parkolás, illetve alkalmanként a nagy előadó használata.  Tóthné Temesi Kinga kompenzációt javasolt, hiszen jelenleg a pandémia miatt home office-ban dolgozik a titkárság. Nádor István továbbítja a javaslatot az alapítványnak.

A folytatásban Gombás Mónika főszerkesztő a TÉR - Vasi Mérnök kamarai újságról számolt be, összegezte az elmúlt évek tapasztalatait. 2014. október 15-én jelent meg az első, az építész kamarával közös szám nyomtatott formában 24 oldalon, 2016. november 28-án az utolsó print lap látott napvilágot, azóta a mérnök kamarai tagok digitálisan PDF-ben olvashatják a 24 oldalas anyagot. 2014-ben három, 2015-ben és 2016-ban öt, 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben négy, 2020-ban egy szám jelent meg. Szó esett a rovatrendszerről, arról, hogy kik a szerkesztőbizottság tagjai, mennyire hatékony a munka. Az utóbbi időben Tóthné Temesi Kinga, dr. Engi Zsuzsanna, Gombás Mónika és Nádor István javasolta a témákat, írta a cikkeket, ez kevésbé „közös” kamarai lap, szükség lenne motiválásra, mások bevonására, hiszen az újság érték, nem csak, mert dokumentáció, hanem párbeszéd, tájékoztatás helyszíne is, az évi négy megjelenés lenne ideális. Nádor István elmondta: annak ellenére, hogy nyolc szakcsoport létezik, vizes és közlekedési témájú írások készülnek leginkább, több mérnök kollegát kellene közreműködésre ösztönözni.

Az elnökségi ülésen határozathozatal nem történt az újsággal kapcsolatosan, a főszerkesztő a közeljövőben bevonja a szakcsoportok vezetőit a munkába. Gombás Mónika hozzátette, hogy nem feltétlenül kész anyagokra van szükség, hiszen ellenszolgáltatás nincs érte, ez társadalmi munka, senki nem kötelezhető rá, ötletekre, témajavaslatokra van szükség, a szerkesztőbizottság és a főszerkesztő feladata, hogy megírja a cikkeket.

Mérnök jubileumok című előadás-sorozat elindítása címmel Nádor István vezette fel a következő napirendet: a koronavírus járvány egyik negatív hatása, hogy a személyes kapcsolatok háttérbe szorultak, szorulnak, de talán ősztől lehet rendezvényeket tartani. A Magyar Mérnöki Kamara Történeti Bizottsága készített egy összefoglaló anyagot a mérnöki jubileumokról. Többek között ebben az anyagban Cziráki László is szerepel, aki büki gyógyfürdő létesítéséről ismert. Ehhez kapcsolódik az ötlet, miszerint ősszel a Vas Megyei Mérnöki Kamara rendezhetne előadás-sorozatot a Vas megyei, illetve Nyugat-dunántúli vonatkozású mérnökökről. Tóthné Temesi Kinga javasolta, hogy akár már korábban, online elkezdődhetne a program, amelyet a közlekedési szakcsoport szívesen megszervez, a MUSTRA program-sorozatba be lehet építeni. Határozathozatal nem történt.

A kamarai elnök előadta az ülés soron következő témáját: az Országos Horvát Önkormányzat tett közzé egy felhívást arról, miként lehet adományokkal segíteni a Petrinja-i földrengéskárosultakat. Sajnos, idén az elmaradt bállal elmaradt a jótékonykodás is, amellyel a mérnökök hagyományosan egy-egy szervezet támogatnak, viszont van megoldás: 200.000 forint körüli összeget utalhatna a kamara a bajbajutottaknak.

Az elnökség egyhangúlag elfogadta, megszavazta az elképzelést, így a Vas Megyei Mérnöki Kamara a horvátországi Petrinja-i földrengés okozta károk enyhítésére 200.000 Ft-os támogatást juttat el.

Nádor István folytatta: az MMK új alapszabályáról, a tavaszi jelölésekről elmondta, hogy tizenhat területi kamara és hat tagozat vezetői online tanácskoztak, előjelölés egyelőre nem történt. A Vas Megyei Mérnöki Kamara elnöksége a Magyar Mérnöki Kamara 2021. évi tisztújítási folyamatában az alábbi kamarai tagok jelöltségét támogatja: Reich Gyula okl. építőmérnököt alelnöknek, Lakits György okl. építőmérnököt, környezetvédelmi szakmérnököt, Nádor István okl. építőmérnököt, Parragh Dénes okl. biológus mérnököt elnökségi tagnak, Zsigmondi András okl. építőmérnököt, vasbetonépítési szakmérnököt felügyelő bizottsági tagnak, Tóthné Temesi Kinga okl. építőmérnököt etikai és fegyelmi bizottsági tagnak.

Nádor István azzal zárta a szavazást, hogy elnököt azért nem jelölt a vasi kamara, mert a két jelöltnek, Szőllőssy Gábornak és Wágner Ernőnek már megvolt a szükséges jelölése, így okafogyottá vált a jelölés.

Utolsó előtti napirendi pontként Nádor István a felelős műszaki vezetőkre és műszaki ellenőrökre vonatkozó MMK-i nyilatkozatról beszélt: régi probléma, hogy a műszaki ellenőröknek és felelős műszaki vezetőknek nincs kötelező kamarai tagsága, de a jogosultságot a kamarától kapják, azonban a szervezetnek szabálytalanság esetén nincs szankcionálási lehetősége. Az országos kamara úgy gondolja, hogy a vidéki kamarák keressék meg a nyilvántartottakat, nyilatkozzanak: önként alá vetik-e magukat a kamara etikai és fegyelmi szabályzatának. Eszerint ki kellene küldeni egy formanyomtatványt, amelyben az érintettek írásban közlik, hogy vállalják-e a szabályzatban foglaltakat. Igen esetén magától értetődő a helyzet, nemleges válasznál azonban nincs előrelépés. Szükséges-e ez egyáltalán?

Tóthné Temesi Kinga hozzátette: a Magyar Mérnöki Kamara Etikai és Fegyelmi Bizottsága összeállított egy feladattervet. Másodfokon már jutottunk arra a következtetésre, hogy elítéltük két mérnöktársunk tevékenységét, viszont sokkal több problémával dolgoztak a nem tag műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők. Ezért van ez a kezdeményezés, azonban nem biztos, hogy megoldást hoz. Pozitív diszkriminációt eredményezhet, mert hirdetheti a műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető, hogy ő elfogadta a szabályzat feltételeit.

Déri Lajos tájékoztatott arról, hogy négy megyei kamaránál érdeklődött: volt, ahol kiküldték a nyilatkozatot, s alig 10-15 százaléknyi válasz érkezett. Tesztelni lehet, hogy hányan küldik vissza, de sajnos, a problé

ma marad.

Kapolcsi Imre szerint az lehet a megoldás, ha a kamara az alapszabályába rögzíti azt, hogy csak kamarai tag lehet műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető.

Nádor István felhívta a figyelmet, hogy kötelező tagságot semmilyen kamarai szabályzat nem írhat elő, erről kizárólag törvény rendelkezhet.

Dr. Bánhidi Péter elmondta, hogy a kamarai törvény értelmében nem csak mérnök kaphat jogosultságot, és - szintén jogszabályi előírás szerint - nem kötelező a tagság. Ezt az alapszabály nem írhatja felül.

Végül a Vas Megyei Mérnöki Kamara Elnöksége úgy határozott, hogy a Magyar Mérnöki Kamara által megküldött nyilatkozatot – miszerint a nem kamarai tag felelős műszaki vezető és műszaki ellenőr aláveti magát munkavégzése során a kamara Etikai és Fegyelmi Szabályzatban foglaltaknak, nem küldi ki az érintetteknek, mert  ezt nem tartja eredményesnek.

Zárásként Déri Lajos arról informálta az online értekezlet résztvevőit, hogy a minisztériumi pályázaton a 2020. évi kamarai működésre elnyert kétmillió forint elszámolása folyamatban van.

Nádor István kifejtette, hogy a pandémia hatására több az év végi pénz, mint eddig, hiszen programok maradtak el, még úgy is, hogy a kamara a régi, elavult számítógépet lecserélte, s újat vásárolt a titkárságnak.

Szó esett arról is, hogy a MMK kitüntetési javaslatokat vár, amelyeket február 19-ig kell elküldeni. Nádor István Andráskay Edét javasolta a MMK tiszteletbeli tagjának.

Tóthné Temesi Kinga a Trianon 100 faültetés projektról számolt be: a helyszínek összegyűltek, a bejárás a következő lépés, közel egymillió forintra van szükség (fa ára, szállítási, ültetési költség, stb.). Gáspár Ferenc ezt kiegészítette azzal, hogy a konténeres fákat áprilisig lehet ültetni, más fajtákat ősszel is. Március elejére, a következő elnökségi ülésre elkészül az írásos dokumentum.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem érkezett, így Nádor István elnök megköszönte a részvételt, kifejezte reményét a mielőbbi személyes találkozásra.