A Vas Megyei Mérnöki Kamara Éves Taggyűlése

2017 június 28.

Május 10-én délután 11-es Huszár úti székhelyén tartotta évi rendes taggyűlését a Vas Megyei Mérnöki Kamara.

Napirend előtt Nádor István elnök átadta Varga Lajos okl. földmérő mérnöknek a VMMK „Kiemelkedő Mérnöki Munkáért” emlékplakettjét, melyet a Mérnökbálon egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott átvenni mérnöktársunk.

A határozatképesség eléréséig rendkívül érdekes előadást hangzott el dr. Nemes Józseftől, az ELTE-SEK docensétől. Az előadás témája a szombathelyi születésű kamaraalapító Hollán Ernő élete és munkássága volt. A téma apropóját az szolgáltatta, hogy a „Vas vármegye műszaki nagyjai” címmel indult könyvsorozat első tagjaként most jelent meg a Hollán-kötet.

Taggyűlésünk 17 órára határozatképessé vált, hiszen a tagok több, mint tíz százaléka megjelent, így Tóthné Temesi Kinga levezető elnök irányításával elkezdődhetett a munka.

Nádor István elnök beszámolt a 2016. évi tevékenységről, valamint a 2017. évi munkatervről. Az elmúlt év tervei szinte teljes egészében teljesültek, de sajnos a Hollán Ernő köztéri szobor felállítására tett kezdeményezésünk „érdeklődés hiányában” kudarcot vallott. Tényleges felajánlás a számos megkeresett intézmény és kamara közül csak a Honvédelmi Minisztériumtól érkezett. Mérnök tagjaink közül hárman tettek egyéni felajánlást is, aminek elismeréséül nevüket itt is rögzítjük: Dr. Hantos Zoltán, Füle Ernő, Pup Vilmos. Köszönjük!

A 2016. évi költségvetésről szőlő beszámolót és a 2017. évi pénzügyi tervet Déri Lajos alelnök ismertette. A beszámoló igazolta, hogy kamaránk elmúlt évi működése kiegyensúlyozott volt, a tervezettnek és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelt.

Ezt követte Horváth Gyula Vladimir Felügyelő Bizottsági, és Kapolcsi Imre Etikai-Fegyelmi Bizottsági elnök beszámolója.

A Vas Megyei Mérnöki Kamara elmúlt évi tevékenységét, annak dokumentumait a megjelent tagok egyhangú határozatokkal elfogadták. (Az elfogadott működési dokumentumok kamaránk honlapján elolvashatók.)

A taggyűlés hivatalos részének lezárását követően jöhetett a büfé, és az ottani baráti beszélgetés.

Kapcsolódó galéria

Taggyűlés 2017
Taggyűlés 2017
Taggyűlés 2017
Taggyűlés 2017
Taggyűlés 2017
Taggyűlés 2017
Taggyűlés 2017