Szakcsoportok - Geodéziai és geoinformatikai

Szervezeti felépítés

Németh Szilvia Mária
elnök
földmérő mérnök
+36 30 654 7792

Varga Ádám
elnökségi tag
földmérő mérnök
+36 20 243 6556

Nagy István
elnökségi tag
okl. építőmérnök
+36 94 511 120

Szakcsoport információk

Tájékoztató a minősítésekhez kapcsolódó továbbképzésekről

A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése 2016. május 21-én elfogadta a Geodéziai Továbbképzési Szabályzatot.
A régi jogosultságok átsorolásával szerzett minősítések esetén az első továbbképzési időszak 2015. 11. 18-tól, az új minősítést szerzők esetén a határozat dátumától számított 5 évig tart. Ez alatt kell összegyűjteni 20 továbbképzési pontot. Erre több lehetőség is van, a FÖMI, illetve az MMK által akkreditált képzéseken.

Bővebb információ az alábbi linken olvasható.

 

Állásfoglalás a földmérési szakmai továbbképzésekről

Helyszín: Földművelésügyi Minisztérium, Földügyi Főosztály, 233-as terem.
Időpont: 2016. március 21.
Résztvevő felek: a FM Földügyi Főosztályának képviselői, a Magyar Mérnöki Kamara képviselője és a MMK Geodéziai és Geoinformatikai Tagozatának képviselői.
A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 28. § (7a), (7b) bekezdések, a 29/B. § (6), (7) bekezdések, az egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenységgel összefüggő szakmagyakorlás részletes szabályairól szóló 327/2015. (XI.10.) Korm. rendelet 18. § és a földmérő igazolványról, az ingatlanrendező földmérő minősítésről, valamint a földmérési szakfelügyelői feladatokról szóló 52/2014. (IV.29.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 11. §, 16.§ alapján a tárgyaló felek az alábbi közös állásfoglalást hozták:

  •  Fő szabály, hogy a szakmagyakorlók az ingatlanrendező földmérő minősítés valamint a geodéziai tervezői és szakértői minősítés meghosszabbításához szükséges szakirányú továbbképzéseket egyaránt teljesíteni tudják a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv (a továbbiakban: FÖMI) és a Magyar Mérnöki Kamara (a továbbiakban: MMK) által akkreditált továbbképzéseken.
  •  Az MMK a geodéziai tervezők és szakértők továbbképzését a más mérnöki szakterületeken már alkalmazott eljárási rend szerint szervezi meg, mely szerint a továbbképzéseket évi egy alkalommal kell teljesíteni, így az MMK által szervezett továbbképzések pontértéke 4 pont.
  • Az VM rendelet 16. §-a alapján a FÖMI által akkreditált továbbképzések maximális pontértéke 2 pont/nap lehet, így a felek szükségesnek látják a vonatkozó jogszabályi környezet pontosítását. Ezt az FM Földügyi Főosztálya kezdeményezi.
  • Felek kölcsönösen egyetértenek abban, a továbbképzések szervezésekor törekedni kell arra, hogy azok mindegyik részterületet érintsék, így az ingatlanrendező földmérőknek rendezendő továbbképzések legalább 30%-ban egyéb célú földmérési tevékenységgel kapcsolatos ismereteket, a geodéziai tervezőknek és szakértőknek szervezendő továbbképzések legalább 30 %-ban földüggyel kapcsolatos ismereteket is tartalmazzanak.

kmf.
Horváth Gábor István               dr. Virág Rudolf                Holéczy Ernő
    főosztályvezető                            főtitkár                             elnök
        FM FFO                                     MMK                          MMK GGT

Geodéziai szakcsoport ügyrendje