ELHUNYT DR. KOVÁTS GÁBOR, A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA KORÁBBI ELNÖKE

2018 december 28.

A MAGYAR MÉRNÖKTÁRSADALOM, A KAMARAI SZERVEZŐDÉS RENDKÍVÜL AKTÍV, ÉS MEGHATÁROZÓ SZEREPLŐJE VOLT.
2001 - 2008 KÖZÖTT KÉT CIKLUSON ÁT A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ELNÖKI TISZTSÉGÉT TÖLTÖTTE BE.

 

                               DR. KOVÁTS GÁBOR

(Gyula, 1938. december 17. – Szeged, 2018. december 26.)

Nekrológot írni sosem jó dolog, de mindig a megtisztelés kötelezettsége. Most engedve a Felsőbb Akaratnak mégis búcsúzni kell, mert a megbecsülés és a szeretet jegyében meg akarjuk tenni. Különösen nehéz búcsúzni egy személyes jó ismerőstől, szinte baráttól, egy pályatárstól, akivel vállat vállnak vetve küzdöttünk hivatásunk megbecsüléséért, az eredményekért, a nemtelen támadások elhárításáért.

Dr. Kováts Gábor okleveles mérnök (ÉKME 1962), mezőgazdasági vízgazdálkodási szakmérnök (BME 1969), műszaki doktor (BME 1970).

Vízmérnöki munkásságát 1962-ben a szegedi székhelyű Vízügyi Igazgatóságnál kezdte, majd 1965-től Szeged Városi Tanács közműcsoportjának vezetője. 1966–1979 között ismét a VIZIG-nél dolgozik, ahol szakaszmérnök, főépítésvezető, majd 1971 júniusától termelési igazgatóhelyettes. Ezen időszak legfontosabb feladatai: az 1970-es nagy Tisza-völgyi árvízvédekezés Szentes térségi területi irányítása. Kivitelezési vezetőként a nagy árvíz utáni jelentős fejlesztések kivitelezését, köztük a Szeged belvárosi partfal rekonstrukcióját, az algyői olajmező árvízi fejlesztését irányította.

1979–1986 között a KEVIÉP termelési igazgatóhelyetteseként jelentős vízellátás-csatornázási művek kivitelezője, majd 1991-ig a Szegedi Vízművek és Fürdők főmérnöke, fontos városi rekonstrukciók és új beruházások irányítója.

Ezt követően kilenc éven át a szegedi Vízügyi Igazgatóság igazgatója, az időszak nagy ár- és belvízvédekezéseinek vezetője. Számos szakmai megbízatást is viselt, így: a Vízgazdálkodási Társulatok Országos Szövetségének alelnöke, a Vízügyi Tudományos Kutatóintézet Rt. Igazgatótanácsának elnöke.

Nyugdíjasként magántervezési és szakértői munkát is végzett, ahol megbízói is hasznosíthatták széleskörű szakmai tudását.

Közéleti munkássága is jelentős volt. A Magyar Mérnöki Kamara alapító tagja, a magyar mérnöktársadalom, a kamarai szerveződés rendkívül aktív, és meghatározó szereplője volt. 1993–1995 között a Csongrád Megyei Mérnöki Kamara (CSMMK) elnöke volt. 2001. évi nyugdíjazását követően a Magyar Mérnöki kamara elnöke két cikluson keresztül, és nyolc éven át a mérnök újság szerkesztő bizottságát is vezette. 1997. január 11-én a Budapesti Műszaki Egyetem Dísztermében a 19 megyei köztestület küldöttei megalapították az országos hatáskörű Magyar Mérnöki Kamarát, és dr. Kováts Gábor az új köztestület alelnöke lett. 2001-ben a Magyar Mérnöki Kamara elnökévé választották, s ezt a tisztséget két cikluson át, 2009-ig töltötte be. Vezetése alatt a szervezet társadalmi presztízse, elfogadottsága tovább nőtt, és a kamara szinte az egyetlen volt a hazai hivatásrendi köztestületek sorában, amely növelni tudta mozgásterét, hatás- és jogkörét. Ebben a 2001-2009-ig tartó időszakban vezette be a kamara továbbképzési rendszerét, elkészítette egyszerűsített, egyablakos, Európa számára is érthető jogosítási rendszerét, és elérte, hogy a közpénzből megvalósuló hazai beruházásoknál működjön a tervellenőrzés rendszere. Dr. Kováts Gábor első elnöki ciklusa alatt hirdette meg a „minden mérnök kamarája” hitvallását, ami egyrészt arra vonatkozott, hogy a kamara minden szakmacsoportot tömörít, másrészt pedig arra, hogy a kamara megkapja a műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők jogosításának lehetőségét is. E két jogosultságot végül valóban kamarai hatáskörbe utalták, igaz, kissé ellentmondásos módon, hiszen nem kötötték kamarai tagsághoz. A kamara elismertetése, eredményes működése érdekében tartósan kiemelkedő tevékenységét, magas színvonalú mérnöki ismereteit és munkáját, remek szervezőkészségét, elhivatottságát a Magyar Mérnöki Kamara 2010-ben Zielinski Szilárd Díj adományozásával ismerte el. Elnöki mandátuma lejártával visszatért Szegedre, a Csongrád Megyei Mérnöki Kamara tiszteletbeli elnöke lett.

Az 1960-as évek óta részt vett az Magyar Hidrológiai Társaság munkájában, a Vándorgyűlések rendszeres előadója, egy ideig az MHT elnökségének is tagja. 1997-ben Pro Aqua kitüntetésben részesült.

Mérnöki és vízgazdálkodási szakmai lapokban megjelent nagyszámú írása bizonyította, a közélet dolgaira érzékeny, jó tollú kiváló mérnök volt.

Hosszú időn át a szegedi Honvéd téri Református Egyházkerület presbitereként is dolgozott.

Nagy műveltségű, széles látókörű, igazi közösségi és társasági embert ismerhettünk benne. Országos kamarai elnökként is sokszor járt Vas megyében, számos személyes kapcsolatot ápolt térségünkkel. Egy alkalommal a kőszegi mérnök- és építész Műszaki Bálon is részt vett feleségével, Mariann asszonnyal együtt.

Munkásságát számos hazai és külföldi kitüntetéssel ismerték el, birtokosa a Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztnek.

E sorok írója sok éven át párhuzamos pályát futott Gáborral. Jól ismertük, és mondhatni félszavakból is értettük egymást. Jó volt Vele dolgozni.

Az utolsó évekre a hit, az elhivatottság, a szellem megmaradt, de sajnos a test ereje elfogyott.

Emlékét kegyelettel megőrizzük! Nyugodjék békében!

 

Nádor István, a Vas Megyei Mérnöki Kamara elnöke