Helyszíni ellenőrzési referens munkakör

2016 december 09.

A Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatósága pályázatot hirdet helyszíni ellenőrzési referens munkakör határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony keretében történő betöltésére.

Pályázati feltételek:

 

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 3. melléklet 35. pontja szerinti Európai Uniós feladatkörre I. besorolási osztályban előírt szakképzettség,

 

 • helyszíni ellenőrzés vonatkozásában legalább két éves releváns szakmai tapasztalat (releváns szakmai tapasztalatnak a hasonló projekteket kezelő intézményrendszerben töltött idő vagy az ellenőrizendő témában szerzett jártasság tekinthető).

 

Az ellátandó munkakörhöz tartozó feladatkör, munkaköri feladatok:

 

 • a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm.rendelet, valamint az Irányító Hatóság és a Közreműködő Szervezet között létrejött szerződésben foglaltak szerint közreműködik a Terület- és Településfejlesztés Operatív Program (TOP) Közreműködő Szervezeti feladatok ellátásában, különösen a projektek szakmai megvalósulásának nyomon követése tekintetében;
 • munkaköréhez kapcsolódóan ellátott feladatok során keletkezett információk alapján a szabálytalanságkezelésre vonatkozó szabályozás betartása és az észlelt szabálytalansági gyanú bejelentése az eljárásrendnek megfelelően;
 • a feladatok elvégzéséhez kapcsolódó jogszabályok és azok változásainak ismerete, alkalmazása, a belső eljárásrendek megismerése és betartása;
 •  pályázatok kezelésére kifejlesztett informatikai rendszerekkel kapcsolatos adminisztráció elvégzése, a feladatkörébe tartozóan felelős a pályázatok kezelésére kifejlesztett informatikai rendszerek naprakész, pontos adatokkal történő feltöltéséért, a szükséges módosítások aktualizálásáért, végrehajtásáért;
 • ellátja a helyszíni ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat (értesíti a kedvezményezettet a helyszíni ellenőrzésről, továbbá időpontot egyeztet; a helyszíni ellenőrzés során jegyzőkönyvet készít és szükség esetén intézkedési tervet rögzít; szükség esetén végzi az intézkedési terv nyomon követését; szükség esetén szabálytalansági eljárást, szerződésmódosítást, a kifizetés felfüggesztését, szabálysértési, vagy büntető eljárást kezdeményez);
 • részt vesz a kockázatelemzés elvégzésében, az éves helyszíni ellenőrzésekről készült összefoglaló elkészítésében;
 • részt vesz és adatot szolgáltat az éves helyszíni ellenőrzési terv elkészítéséhez;
 • részt vesz a helyszíni ellenőrzések lefolytatásában és nyomon követésében.

Kompetenciák:

 • pontos, precíz, önálló, felelősségteljes munkavégzés,
 • minőségorientáció (szabálykövetés, alaposság),
 • figyelem a feladatok határidőben történő végrehajtására,
 • terhelhetőség, kiváló stressz tűrő képesség,
 • rugalmas, nyitott személyiség,
 • együttműködési készség,
 • jó rendszerező képesség,
 • problémamegoldó képesség, kezdeményező készség.

 

 

Előnyt jelent:

 

 • műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
 • európai uniós támogatások kezelésében és lebonyolításában szerezett tapasztalat,
 • közbeszerzési eljárások ismerete
 • MS Office (irodai alkalmazások) gyakorlott szintű használata,
 • B” típusú jogosítvány.

 

Munkavégzés helye: Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda

                                       Szombathely, Széll Kálmán u. 20.

 

A munkáltatói jogkört a Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatóság igazgatója gyakorolja.

 

A kinevezés határozatlan időre, teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra szól, 6 hónap próbaidő kikötésével.

 

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:

 

 • kizárólag a 45/2012. (III. 20.) Korm. rend. 1. sz. melléklete szerinti szakmai önéletrajzot

(minta a Magyar Államkincstár honlapján megtalálható: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_ )

 • iskolai végzettséget, képesítéseket igazoló okmányok másolati példányait,
 • motivációs levelet,
 • a meghirdetett munkakör betöltésének a feltétele a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (1) és (3) bekezdésének való megfelelést igazoló, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet legkésőbb a jogviszony-létesítésekor eredeti példányban be kell nyújtani.
 • erkölcsi bizonyítvány igénylésével kapcsolatban további részleteket a Magyar Államkincstár honlapján a http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_ ismertetett „Útmutató hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséhez” menüben olvashat.)

 

Az illetmény és az egyéb juttatások meghatározása a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a Magyar Államkincstár belső szabályzatai alapján történik.

 

A jelentkezéseket legkésőbb 2016. december 16. napjáig elektronikusan az címre kérjük eljuttatni az e-mail tárgyában a munkakör („helyszíni ellenőrzési referens”) pontos megjelölésével.

 

További információt nyújt: Király Miklósné irodavezető a 94/323-470, 20/536-6466 telefonszámon.

 

A jelentkezések elbírálásának határideje: 2016. december 28.

 

Az álláshely az elbírálást követően 2017. január 1. napjától tölthető be.

 

Szakmai önéletrajzában valamennyi jogviszonyát szíveskedjék taxatíve feltüntetni.

 

A pályázati anyag benyújtásával egyidejűleg a Pályázó hozzájárul adatainak kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a pályázati anyagot a kiválasztási eljárásban résztvevők megismerhetik.

 

A pályázati felhívás közzétételre kerül a közszféra állásportálján is a (www.kozigallas.hu) oldalon. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.