Jelöltállítási felhívás

2018 augusztus 03.

A Vas Megyei Mérnöki Kamara 2018. április 24-én tartott elnökségi ülésén a VMMK Alapszabályának megfelelően megalakította a 2018-2022-ig terjedő időszakra a VMMK Választási Jelölőbizottságát.
Elnöke: Szabó Eszter
Tagjai: Kovács Imre, Németh István

A jelölőbizottság az Alapszabály szerint ezennel felhívja a tisztelt aktív kamarai tagsággal rendelkező tagokat a jelöltállításra.

A titkárság által postai úton megküldött bélyegzővel ellátott „AJÁNLÓ ÍV”- et kitöltve e-mail-en PDF formátumban címre, a válaszborítékban a Vas Megyei Mérnöki Kamara „Jelölő Bizottság” címére, 9700 Szombathely, 11-es Huszár út 40. 2018. 10. 07.-ig visszaküldeni, vagy személyesen a kamara ügyfélfogadási ideje alatt az irodában elhelyezett gyűjtőládában elhelyezni szíveskedjék. Az Ajánló íven 1 fő elnök, 1 fő alelnök, 5 fő elnökségi tag, 3 fő felügyelő bizottsági tag és 7 fő etikai-fegyelmi bizottsági tag tisztségviselő jelölésére van lehetőség. Az ajánló íven egy sorban egy személyre kérünk javaslatot tenni a kamarai azonosítójának megadásával együtt (név azonosság miatt a pontos meghatározás érdekében).

A VMMK választó és választható tagjainak, valamint a jelenlegi tisztségviselők névsora, a VMMK ALAPSZABÁLYA, Szervezeti és Működési szabályzata a www.vmmk.hu honlapon, valamint az irodában a nyitvatartási időben megtalálható

A jelölőbizottság a beérkezett javaslatok alapján jelölt listát állít össze a 2018. október 25-én tartandó küldöttgyűlésre.

 

A választás sikere érdekében a Választási Jelölőbizottság kéri az VMMK valamennyi aktív tagsággal rendelkező tagját, hogy az alapszabály betartásával a lehető legszélesebb körben éljenek a jelöltállítási lehetőséggel.

Aktív közreműködését köszönjük.

vissza a hírek oldalra