MEGALAKULT A TERÜLETI ELNÖKÖK FÓRUMA

2019 augusztus 29.

2019. augusztus 6-án, Szombathelyen, a Vas Megyei Mérnöki Kamara székhelyén 13 megyei Mérnöki Kamara képviselője aláírta a Területi Elnökök Fóruma Alapdokumentumát, s ezzel létrehozta a tanácskozó testületet.

A Fórum deklarált céljai:

  • a Magyar Mérnöki Kamarán belül működő kommunikációs csatornák kiegészítése, a területi kamarák specialitásait szem előtt tartó új kommunikációs tér létrehozása;
  • a kamarai információáramlás elősegítése, kiterjesztése, gyorsítása, véleményalkotási folyamatok katalizálása, a döntés előkészítés minél erősebb megalapozása érdekében;
  • platform nyitása az országosan kiemelkedő jelentőségű, stratégiai jellegű kamarai kérdések egyeztetésére, azokban közös területi kamarai álláspont kialakítására;
  • az esetlegesen felmerülő nézetkülönbségek feloldása a kollektív bölcsesség, és a kompromisszum keresés eszközeivel;
  • a Fórumhoz csatlakozott területi mérnöki kamarák egyeztetett álláspontjának képviselete a Magyar Mérnöki Kamara szervei felé;
  • a Fórumhoz csatlakozott területi mérnöki kamarák egyeztetett álláspontjának kialakítása általánosan aktuálisan felmerülő szakmagyakorlási, és kamarai önigazgatási témákban;
  • kamarai szabályozási kezdeményezések a minőségi mérnöki munka biztosítása érdekében;
  • a területi kamarák tagjai közötti szakmai és emberi kapcsolatok elősegítése, közösség építő kezdeményezések megtétele.
  • A Területi Elnökök Fóruma működése során törekszik arra, hogy napirendjére vegyen minden olyan kérdéskört, mely az általuk képviselt mérnökök szakmagyakorlásában kiemelkedő jelentőséggel bír. Ezek kezelése, megoldása érdekében minden egyéb kamarai szervvel egyeztetést kezdeményez, és határozottan kifejti álláspontját.

A Területi Elnökök Fóruma működésében aktuálisan kiemelt hangsúlyt kap a Magyar Mérnöki Kamara alapszabályának módosítása. E folyamat során kiemelt cél számunkra, hogy mérnök tagtársaink, az MMK-t alapító területi kamarák szempontjait leginkább szolgáló „alulról építkező kamara” alapelvét, és az ennek megfelelő működést helyreállítsuk.

                                                                                               Nádor István

                                                                                   a Vas Megyei Mérnöki Kamra

                                                                                                    elnöke

Kapcsolódó galéria

MEGALAKULT A TERÜLETI ELNÖKÖK FÓRUMA
MEGALAKULT A TERÜLETI ELNÖKÖK FÓRUMA
MEGALAKULT A TERÜLETI ELNÖKÖK FÓRUMA
MEGALAKULT A TERÜLETI ELNÖKÖK FÓRUMA