Meghívó a Vas Megyei Mérnöki Kamara 2016. évi taggyűlésére

2016 május 24.

A taggyűlés helye: Vas Megyei Mérnöki Kamara székhelye
Szombathely, 11-es Huszár út 40. szám

Taggyűlés ideje: 2016. május 30. (hétfő) 16.30 óra
Regisztráció 16.15 órától

Az 1996. évi LVIII. törvény 5. §. (3) alapján a taggyűlés határozatképes, ha a bejegyzett tagok több mint fele jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt, azonos napirenddel összehívott taggyűlés határozatképes, ha azon a bejegyzett tagok több mint 10%-a jelen van.

A megismételt taggyűlés időpontja: 2016. május 30. (hétfő) 17.00 óra

Napirend előtt:

Elnöki köszöntő
A levezető elnök megválasztása
A levezető elnök beköszöntője, határozatképesség megállapítása
Jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
Napirend elfogadása

A taggyűlés napirendje:

1./ Az infokommunikációs technológia (IKT) helyzete a vállalkozásoknál, és a fejlesztés várható lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban (GINOP) Nagy Tibor, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Vas megyei IKT tanácsadója

2./ Nádor István elnök 2015. évi beszámolója, 2016. év munkaterve

Hozzászólások, szavazás

3./ Déri Lajos alelnök beszámolója a 2015. évi költségvetésről, a 2016. évi költségvetés előterjesztése

Hozzászólások, szavazás

4./ Kapolcsi Imre, az Etikai és Fegyelmi Bizottság elnökének beszámolója

Hozzászólások, szavazás

5./ Horváth Gyula Vladimír, a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti a beszámolókkal és a 2015. évi költségvetéssel kapcsolatos értékelését

Hozzászólások, szavazás

6./ Alapszabály módosítás elfogadása

Hozzászólások, szavazás

Zárszó