MEGHÍVÓ

2024 június 04.

57. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM „IPARTERÜLETEK SZÜLETÉSE ÉS ÚJJÁSZÜLETÉSE” SZOMBATHELY, 2024. JÚNIUS 18-20.

A városok fejlődését különböző földrajzi, társadalmi és gazdasági tényezők határozták meg, egyik lényeges tényező az ipar fejlődése. A városfejlődés során az iparterületek, amelyet a közbeszédben prózai egyszerűséggel ipari parkoknak nevezhetünk, mára Magyarországon „a gazdasági modernizáció mitikus jelképévé váltak.” (Buzás N. – Lengyel I. (szerk.) 2002) Ugyanakkor ezek a várostól elkülönülő, mégis a település szerves részét képező területek számtalan kérdést vetnek fel, ami meghatározó lehet a városról való gondolkodás számára, mint például az iparterületet határoló területek minőségi javulásának, átalakulásának gátja, vagy akár az ipari technológia változásával az épületekkel szemben támasztott igények megváltozása.
Különösen érdekessé válik a kérdés a városok belső részein elhelyezkedő iparterületek esetében, amelyekben a felmerülő problémák megoldását a fejlesztők általában az épületek lebontásában, a felszabaduló területek új beépítésében látják (Barta Gy. – Kukely Gy., 2004). Ugyanakkor a fenntartható fejlődés szellemében az épületekre erőforrásként kell tekintenünk, célszerű jól gazdálkodni velük, érdemes és szükséges vizsgálni a hasznosításuk lehetőségét. Mára hazánkban is elfogadott megoldássá vált az egykori üzemépületek, raktárak funkcióváltása; napjaink egyik érdekes építészeti-urbanisztikai feladata e területek, épületek rehabilitációja.
Ezt kísérli meg a Savaria több nézőpontból is körüljárni. Egyik oldalról az iparterületek születésének kérdése kerül a nyári egyetem előadásainak fókuszába - vizsgálva az ipari létesítmények terjeszkedését, ezek hatását a technológiai, tudományos, innovációs stb. fejődésre - valamiképp utalva az ott folyó tevékenységek jellegére, nem kihagyva a biztonsági és a társadalmi vetületet sem. Másik oldalról az iparterületek újjászületése legalább ilyen aktuális kérdéskör, amelyekben az elhagyott, sok esetben leromlott ipari létesítmények hasznosíthatósága válik központi kérdéssé, itt - a fenntartható fejlődés szellemében, az épületekre erőforrásként tekintve - kísérletet teszünk körüljárni a hasznosításuk lehetőségét.
Az építészek és urbanisták mellett a teljesség igénye nélkül környezetvédelmi szakjogász, okleveles villamosmérnök, iparbiztonsági szakember, történész is gazdagítja a tudástárat, a szempontrendszert.
További információk a www.sune.hu honlapon!
PROGRAM
2024. június 18. – Iparterületek születése
Helyszín: A Szombathelyi Evangélikus Egyházközség konferenciaterme (9700 Szombathely, Körmendi. u. 2.)
08.30 – 09.00 Megérkezés, regisztráció
09.00 – 09.15 Ünnepélyes megnyitó, köszöntők
09:15 – 10:00 Egri Balázs (okl. építészmérnök, ügyvezető, nemzetközi minősített passzívháztervező, Mátis és Egri Kft) Iparterület születőben – a G2 logisztikai központ Szombathely északi iparterületén 10:00 – 10.30 Németh Kornél (Minőségirányítási és Mérnökségi igazgató, IVY Technology Kft.) A technológia fejlődésének hatása a mérnöki kompetencia igényekre
10.30 – 10.45 Kávészünet
10:45 – 11:15 Dr. Bognár Balázs PhD. (igazgató, Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi főigazgatóság; egyetemi adjunktus NKE – Iparbiztonsági Tanszék) – Katasztrófavédelmi Reziliencia
11.15 – 11.45 dr. Bartuszek Lilla Judit (A Fenntartható Városok alapítója) Fenntartható Városok. Élhető Települések
11.45 – 12.15 Dr. Kisőrsi-Farkas Zsófia PhD. (történész, egyetemi adjunktus ELTE – Savaria Egyetemi Központ) – A megkésett iparosítás társadalmi következményei Szombathelyen és környékén 12:15 – 13:00 Ebédszünet
2024. június 18. – Iparterületek újjászületése
Helyszín: A Szombathelyi Evangélikus Egyházközség konferenciaterme (9700 Szombathely, Körmendi. u. 2.)
13.00 – 13.30 Varga Piroska DLA (vezető tervező, Grafit Műterem Kft. ; egyetemi adjunktus , Széchenyi Egyetem , Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar, Építészettörténeti és Városépítési Tanszék) Felhagyott ipari területek, mint kulturális szintterek
13.00 – 13.30 Révi Zsolt (építészmérnök/okl. urbanista Győr, Széchenyi Egyetem címz. egyetemi docens, ügyvivő szakértő Győr, Concilium Arts Alapítvány/Torula Műv. Kp. kuratóriumi elnök) A győri ipartörténet emlékeinek újjászületése és újjá-nemszületéseinek jellemző példái és példázatai
13.30 – 13.45 Kávészünet
13.45 – 14.15 Ambrus Fruzsina (alpolgármester, Sepsiszentgyörgy) – Város a városban- A sepsiszentgyörgyi volt Cigaretta gyár fejlődéstörténete
15.15 – 15.45 Nagy Adrienn (projektmenedzser) Inota Fesztivál - Magyarország legnagyobb audiovizuális eseménye a Várpalota melletti inotai hőerőmű területén
15.45 – 16.00 Hozzászólások, oklevelek átadása, nap zárása
2024. június 19. – Városi térbe ágyazott iparterület közösségi célú újrahasznosítása – Tervek és megvalósítások a szombathelyi régi EPCOS telephelyen
Helyszín: A Szombathelyi Evangélikus Egyházközség konferenciaterme (9700 Szombathely, Körmendi. u. 2.)
09.00 – 09.10 Bevezető
09.10 – 09.40 Mátis Barna (okl. építészmérnök, vezető településtervező, Mátis és Egri Kft) – A laktanyától az elektronikán át a városi alközpontig
09.40 – 10.10 Gáspár Péter (okl. építészmérnök, vezető tervező, Gáspár Mérnöki Iroda) Ipari terület rehabilitációja (Szombathely, volt Epcos terület)
További információk a www.sune.hu honlapon!
10.10 – 10.25 Kávészünet
11.30 – 12.00 Babós Csaba (elnök, Szombathelyi Vívóakadémia SE) Hogyan lett egy elhagyott üzemcsarnokból a szombathelyi Komatits József Vívóterem, a kulturált, korszerű sportolás tere?
12.00 – 12.30 Szár Gyula Gergely (premontrei szerzetes, a Táborkereszt Katolikus Cserkészek Közösségének elnöke) Ipari létesítményből cserkészház – megvalósulás és fenntarthatóság
12.30 – 13.00 Hozzászólások
13.00 – 13.30 Ebédszünet
13:40 – 14:40 Helyszínbejárás volt EPCOS telep (9700 Szombathely, Szent László Király u.)
2024. június 19 – Regionális Főépítészi Konferencia
Helyszín: Vas Megyei TIT Egyesület székháza (9700 Szombathely, Kőszegi u. 2.)
Az Országos Főépítészi Kollégium – Magyar Főépítészek Egyesülete, a Magyar Építészek Veszprém Vármegyei Kamarája, és a Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület közös rendezvénye
Tematika: Az új építészeti törvény alapján minden település/járás főépítészt fog alkalmazni. Érdemes erre az új helyzetre közösen, előre felkészülni.
Moderátor: Fabacsovics Zoltán, Veszprém vármegye főépítésze
Tervezett program:
14:00 – 14:05 Köszöntő, Megnyitó
14:05 – 14:45 Gombos Márk (helyettes államtitkár, Építési és Közlekedési Minisztérium) A magyar építészetről szóló törvény önkormányzati és főépítészi vonatkozásai
14:45 – 15:10 Salamin Ferenc (elnök, Országos Főépítészi Kollégium) Főépítészek, állandóság és változás
15:10 – 15:40 kérdések, észrevételek
15.40 – 16:25 Főépítészi tevékenység napjainkban - felkért három önkormányzati főépítész előadása
16:25 – 17:00 kérdések, észrevételek, zárszó Salamin Ferenc (elnök, Országos Főépítészi Kollégium)
2024. június 20 – Hallgatói prezentációk
Helyszín: Vas Megyei TIT Egyesület székháza (9700 Szombathely, Kőszegi u. 2.)
Program: Az ELTE – SEK Savaria Urbanisztika kurzusának hallgatóinak előadásai
10.00 – 10.10 Bevezető
10.10 – 10.30 Gerencsér Dóra (egyetemi hallgató, ELTE - SEK) …
10.30 – 11.00 Iszak Fanni (egyetemi hallgató, ELTE - SEK) Szombathely összeköt: Ipar és a sport kapcsolata
11.00 – 11.10 Kávészünet
11.10 – 11.30 Hegedűs Hella (egyetemi hallgató, ELTE - SEK) Zöld közlekedés Szombathelyen: Fenntartható megoldások a városi mobilitásért
11.30 – 11.50 Szekeres Szederke (egyetemi hallgató, ELTE - SEK) Ipari vállalat növekedésének lehetőségei, veszélyei
11.50 – 12.00 Hozzászólások, zárszó, oklevelek átadása
12.00 – 12.30 Ebédszünet
2024. június 20 – Szombathelyi iparterületek nyomában
Helyszín: Szombathely belváros
13.00 – 15.00 Vezetett séta Szombathely belvárosában a régen volt ipari létesítmények hasznosításának bemutatására (EPCOS – Cipőgyár – Nyomda…)
További információk a www.sune.hu honlapon!
Programunkat támogatja:
Nemzeti Kulturális Alap
Szombathely Megyei Jogú Város
Vas megye
Vas Megyei Építészkamara
Magyar Urbanisztikai Társaság
Országos Főépítészi Kollégium –
Magyar Főépítészek Egyesülete
H+ Média és Kulturális Egyesület

 

 

 

Savaria Nyári Egyetem programra jelentkezés az alábbi linken: 

https://sune.hu/jelentkezes-regisztracio/