Igazgatási, szolgáltatási díjak

.

Vas Vármegyei Mérnöki Kamara számlaszám

OTP Bank 11747006-21372128

Harmincezer forint

igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni az eljáró hatóság számlájára
 • építészeti-műszaki tervezői tevékenység
 • építésügyi műszaki szakértői tevékenység
 • építési-műszaki ellenőri tevékenység
 • felelős műszaki vezetői tevékenység
 • építésügyi igazgatási szakértői tevékenység
 • településtervezői tevékenység
 • településrendezői szakértői tevékenység
 • tervellenőri tevékenység

folytatására engedélyt kérelmező személynek

Húszezer forint

igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni az eljáró hatóság számlájára
 • a külön jogszabály szerinti szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítését igazoló hatósági bizonyítvány kiállítását
 • az eseti építészeti-műszaki tervezési engedélyt, eseti műszaki ellenőri engedélyt, eseti felelős műszaki vezetői engedélyt

kérelmező személynek

Összesen negyvenezer forint

igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni a névjegyzéket vezető szerv számlájára az a kérelmező személy, aki a legfelső táblázatban meghatározott valamelyik tevékenység mellett egyidejűleg az legfelső táblázatban meghatározott más tevékenység folytatására is engedélyt kér.

Ötezer forint

igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni a névjegyzéket vezető szerv számlájára
 • a jogosultságának igazolását kérő személy
 • az építőipari kivitelezői névjegyzékbe (elkülönített névjegyzékbe) vételét bejelentő egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság
 • a beruházás-lebonyolítói tevékenység folytatására bejelentést tevő személy
 • az energetikai tanúsítói tevékenység folytatására bejelentést tevő személy
 •  Az életkorra az adott év január 1. időpont a meghatározó.
 • Amennyiben a befizetést cég teljesíti, a közlemény rovatban kérjük a kamarai tag nevét és kamarai számát szerepeltetni.
 • Abban az esetben, ha a kamarai díjat a cég több személy részére egy összegben utalja át, kérünk az érintett személyekről külön listát küldeni, a kamarai szám és a befizetett összeg feltüntetésével.
 • Csekken történő befizetés esetében kérjük az adatokat NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL kitölteni, mert a banki másolat időnként nehezen olvasható.
 • A kamarai azonosító számot, a megjegyzés rovatban minden esetben kérjük feltüntetni.
 • Törvényi változás 2009. október 1-től: 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 58. § (3) bekezdés d) pontja előírja: „ötezer forint igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni a névjegyzéket vezető szerv számlájára” da) a jogosultságának igazolását kérő személy”. Azoknak, akik nem kérnek papíralapú igazolást, az internet módot nyújt a névjegyzékben szereplés ellenőrzésére (www.mmk.hu).
 • A gazdálkodás szigorodása megkívánja a befizetések határidőre: 2015. március 31-re történő beérkezését, a későbbi befizetéseknél a kedvezmények nem érvényesíthetőek.